Skattepenger.net

For deg som har spørsmål om skattepenger.

En guide til MVA-betaling for bedrifter

 

Å betale Merverdiavgift (MVA) er en viktig del av å drive en bedrift i Norge. I denne guiden vil vi gå gjennom de viktigste aspektene ved MVA-betaling for bedrifter, inkludert registrering, fradrag og bokføring.

 

Registrering for MVA

 

Alle bedrifter som har en omsetning over 50 000 kroner i løpet av en 12-måneders periode, er pålagt å registrere seg for MVA. Dette gjelder både enkeltpersonforetak og selskaper. Registreringen gjøres hos Skatteetaten, enten elektronisk eller ved å fylle ut et skjema. Om MVA overstiger en viss sum, kan det være gunstig å søke om bedriftslån for å sikre at vekstfasen fortsetter i positiv retning. 

 

Når du er registrert for MVA, må du sende inn MVA-melding hver termin. Dette er en oversikt over din omsetning og MVA-pliktig aktivitet i perioden. MVA-meldingen skal sendes inn elektronisk via Altinn.

 

 

MVA-satsene i Norge

 

I Norge er det tre forskjellige MVA-satser som gjelder. 1. Standard MVA-sats: Denne satsen er på 25% og gjelder de fleste varer og tjenester. 2. Redusert MVA-sats: Denne satsen er på 15% og gjelder for enkelte varer og tjenester, som for eksempel matvarer, transporttjenester, hotellovernatting og kulturarrangementer. 3. Lav MVA-sats: Denne satsen er på 12% og gjelder for enkelte varer og tjenester, som for eksempel persontransport, kinobilletter og enkelte kulturarrangementer. Det er viktig å merke seg at noen varer og tjenester kan være unntatt fra MVA, og derfor ikke pålegges noen av disse satsene. 

 

MVA-fradrag for bedrifter

 

En av fordelene med å være registrert for MVA er at du kan få fradrag for MVA du betaler på innkjøp til virksomheten. Dette kalles MVA-fradrag. For å kunne få fradrag, må innkjøpet være til bruk i virksomheten samt være MVA-pliktig.

 

Det er viktig å huske at ikke all MVA kan fradras. For eksempel kan du ikke få fradrag for MVA på mat og drikke som er til konsum for deg selv eller dine ansatte. Du kan heller ikke få fradrag for MVA på varer og tjenester som er unntatt fra MVA.

 

MVA-kontroll og bokføring

 

Som registrert for MVA er det viktig å ha orden i bokføringen. Du må kunne dokumentere alle inntekter og utgifter som er knyttet til MVA-pliktig aktivitet. Dette inkluderer fakturaer, kvitteringer og andre relevante dokumenter.

 

Skatteetaten kan gjennomføre kontroller for å sikre at du følger reglene for MVA-betaling. Det er derfor viktig å ha en god oversikt over din MVA-pliktige aktivitet og kunne dokumentere dette ved behov.

 

Å betale MVA kan virke komplisert, men med riktig kunnskap og god bokføring kan du sikre at du oppfyller dine forpliktelser som bedriftseier.

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.