Slik søker du på andre i skattelistene:

 

Logg deg inn via følgende lenke (du trenger, BankID, Buypass eller MinID for å identifisere deg under innloggingen):

 

https://www.skatteetaten.no/skjema/sok-i-skattelistene/

 

Etter innloggingen kommer du rett inn i søkefeltet hvor du kan taste inn søkedata på personer du leter etter. Det er også enkle veiledninger på siden dersom du sliter med å finne rette person.

 

Slik finner du ut om andre har søkt på deg i skattelistene:

 

Logg deg inn via følgende lenke (du trenger, BankID, Buypass eller MinID for å identifisere deg under innloggingen):

 

https://www.skatteetaten.no/skjema/sok-i-skattelistene/

 

Etter innloggingen kommer du inn på søkesiden, alt er til nå helt likt med innloggingen for å søke på andre i skattelistene. På denne siden så er det en link øverst som heter "Søkestatistikk". Dersom du trykker på "Søkestatistikk" vil du få opp en liste om hvem som har søkt på deg.

 

Mange blir overrasket over at det faktisk er ingen som har søkt på dem. Husk at dersom noen har søkt på deg så er dette faktisk helt lovlig, det betyr ikke at du ikke kan konfrontere personen med hva denne har å gjøre med dine personlige forhold. Det kan være ganske morsomt å se hvor beklemt den nysgjerrige da blir.

 

Hvilke opplysninger får du ved søk i skattelistene?

 

Du får opplyst 6 punkter om aktuell skatteyter. Dette er:

  • Inntekt
  • Formue
  • Skatt
  • Fødselsår
  • Postnummer/ sted
  • Skattekommune

Husk at inntekten ikke viser den korrekte bruttoinntekten til vedkommende. Det er noe forenklet forklart skattbar inntekt fratrukket fradrag som rentefradrag. Reell inntekt vil derfor være vesentlig høyere enn det som går frem av skattelistene og kan ikke brukes til å sammenligne inntekt mellom to kollegaer for å se hvem som har høyest lønn da andre forhold også spiller inn på nettoinntekten.

 

Det går heller ikke frem av listene om skatteyter skylder restskatt eller om denne har skattepenger til gode. Det fremgår heller ikke når skatteyter vil få eventuelle skattepenger til gode utbetalt. Dette avhenger av flere andre forhold som for eksempel når skattemeldingen ble innlevert samt om skatteyter er lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende.

 

Det er endelig slutt på ville tilstander i forhold til skattelistene!

 

Fra 2011 var det fritt frem for alle å søke gjennom skattelistene på alle skatteytere i Norge. Dette kunne da gjøres ubegrenset og anonymt via norske nettaviser som villig la ut komplette lister på sine nettsider i søkbar form. Denne ordningen ble etterhvert svært omstridt fordi det første til mange sosiale problemer, deriblant mobbing blant skolebarn i forhold til foreldrenes inntekt. Skattelistene ble også flittig brukt av kriminelle som enkelt kunne plukke seg ut lukrative ofre for innbrudd og svindel.

 

Offentliggjøringen av skattelister er et grunnleggende prinsipp i Norge med en historie som går langt tilbake i tid. Da var det mye enklere å skjule eiendeler og inntekter fra skattemyndighetene, skattelistene var derfor offentlige med tanke på at naboer kunne sjekke hverandre og tipse skattemyndighetene om forhold som ble unndratt. Frem til internett sin tidsalder fungerte ordningen på en forholdsvis tilfredsstillende måte ved at avisene offentliggjorde deler av skattelistene, dog kun det de mente at var i offentlighetens interesse samt litt for sladderens skyld i forhold til kjendiser.

 

Dette ble helt snudd på hodet når listene ble offentligjort i søkbar form i sin helhet på internett og det ble etterhvert helt nødvendig å innskrenke i offentliggjøringen samtidig som opplysningene skulle være tilgjengelig for allmennheten. Løsningen ble at de som søker på skattelistene må logge seg inn på Skatteetatens nettsider og foreta søk der. Samtidig lagres det hvem som har søkt slik at alle kan logge inn og se hvem som har søkt på dem. Dette har vist seg å være svært effektivt i forhold til utidig snoking som nærmest er eliminert etter at ordningen trådte i kraft. Det er imidlertid ingen begrensninger på hvem du og jeg kan søke på utover at en bruker kun kan utføre 500 søk pr måned.

 

Hvis du likevel ønsker å gjennomføre et anonymt søk i skattelistene så finnes det tjenester som kan hjelpe deg med dette. Du kan f.eks. søke anonymt i skattelistene her for kr 39,- pr. søk. Det er flere måter slike aktører kan skaffe seg tilgang til skattelistene på vegne av deg. Den enkleste og mest vanligste metoden, er at en person tilknyttet denne leverandører bruker sin identitet når det søkes slik at søket ikke kan relateres til deg, men denne personen. Hvis tjenesten er lagt opp profesjonelt så vet denne personen ikke hvem som har bestilt søket.