Skattepenger.net

For deg som har spørsmål om skattepenger.

Når kommer skattepengene?

 

Når kommer skattepengene i 2018?

 

Dette er kanskje det spørsmålet som flest lurer på i forbindelse med skattepenger. Det som er avgjørende i forhold til når skattepengene kommer er om du har levert selvangivelsen i tide, om du er selvstendig næringsdrivende eller om du har andre forhold rundt din privatøkonomi som skattetaten ønsker å granske nærmere. Selvfølgelig er det andre forhold som også kan være avgjørende.

 

Skatteetaten har satt opp 2 hoveddatoer i forhold til når skatteoppgjøret er klart. Dette er normalt i slutten av juni ("hovedoppgjøret") hvor de fleste privatpersoner som ikke har spesielle forhold rundt sin privatøkonomi får utbetaling. Det neste oppgjøret er i begynnelsen av august og gjelder selvstendig næringsdrivende og deres ektefelle.  De som ikke har mottatt skattepenger på et av disse hovedoppgjørene vil få det fortløpende etter det siste hovedoppgjøret i august.

 

 

Skattepengene som gjelder for mye innbetalt skatt i 2017 utbetales 1 til 2 uker etter skatteoppgjøret!

Skatteetaten har gått ut med nøyaktige datoer i 2018 som gjelder skatteoppgjøret for 2017. Utbetaling av skattepengene kommer normalt 1 til 2 uker etter at skatteoppgjøret ditt er sendt ut i følge skatteetatens hjemmesider. Disse datoene for skatteoppgjøret er:

 

- 27.6.2018. Hovedoppgjør for lønnstakere og pensjonister.

- 2.8.2018. Hovedoppgjør for næringsdrivende og deres ektefeller.

- 2.8.2018. - 25.10.2018. Resterende som ikke har mottatt skatteoppgjøret for 2017 på et av de foregående hovedoppgjørene.

 

Skattepengene utbetales til konto opplyst i selvangivelsen!

Skattepengene utbetales til den konto som er oppgitt i den forhåndsutfylte selvangivelsen dersom du ikke har endret dette i ettertid. Endring foretas fortrinnsvis på selvangivelsen eller i ettertid ved å logge deg inn på Altinn ved å følge denne linken, eventuelt kan du ringe skatteoppkreveren i din kommune.