Når kommer skattepengene i 2024?

Dette er kanskje det spørsmålet som flest lurer på i forbindelse med skattepenger. Det som er avgjørende i forhold til når skattepengene kommer er om du har levert skattemeldingen (selvangivelsen) i tide, om du er selvstendig næringsdrivende, eller om du har andre forhold rundt din privatøkonomi som Skatteetaten ønsker å granske nærmere. Selvfølgelig er det andre forhold som også kan være avgjørende.

 

Skatteetaten har tidligere hatt 2 hoved datoer i forhold til når skatteoppgjøret er klart. Dette har normalt vært i slutten av juni ("hovedoppgjøret") hvor de fleste privatpersoner som ikke har spesielle forhold rundt sin privatøkonomi får utbetaling.

 

Det neste oppgjøret er i begynnelsen av august og gjelder selvstendig næringsdrivende og deres ektefelle.  De som ikke har mottatt skattepenger på et av disse hovedoppgjørene vil få det fortløpende etter det siste hovedoppgjøret i august.

 

I 2020 skjedde det derimot mye nytt i forhold til skattemeldingen og skatteoppgjøret for lønnstakere og pensjonister. Skatteetaten rullet da ut en ny løsning som innebærer at alle skattemeldingene ikke lenger sendes ut samtidig for lønnstakere og pensjonister. I 2024 vil denne løsningen gjelde for alle lønnstakere og pensjonister som er elektroniske brukere.

 

Når det gjelder næringsdrivende med "enkle forhold", så vil Skatteetaten nå i 2024 gjennomføre et såkalt pilotprosjekt med en forenklet løsning hvor den næringsdrivende kan sende inn skattemeldingen direkte via sitt regnskapsprogram. I 2024 er det dem som bruker en av 7 utvalgte regnskapsprogramvareleverandører som kan benytte seg av dette. Fiken og Visma Periode og år, er blant disse to leverandørene. Det er foreløpig uklart om dette vil medføre tidligere utbetaling av skattepenger til gode eller om disse næringsdrivende fortsatt vil få skatteoppgjøret på høsten.

 

Næringsdrivende og deres ektefeller, som ikke kan benyttes seg av dette pilotprosjektet, vil fortsatt måtte forholde seg til den gamle løsningen og dermed få sitt skatteoppgjør på høsten.

 

Nytt de siste årene er også at skatteoppgjøret for lønnstakere og pensjonister vil finne sted løpende og kan skje allerede 1-2 uker etter at skattemeldingen er levert. Fristen er den samme som tidligere, nemlig 30 april for lønnstakere, men dersom du leverer den lenge før fristen så kan du i prinsippet kunne få ditt skatteoppgjør før innleveringsfristen nås, dersom du har vært veldig tidlig ute. Skatteetaten opplyser at de som leverer tidligst kan få skatteoppgjøret sitt så tidlig som 2.april.

Skattepengene som gjelder for mye innbetalt skatt i 2023 utbetales normalt første virkedag etter skatteoppgjøret som finner sted i 2024, selv om skatteetaten fortsatt oppgir at det kan ta opptil 2 uker!
 Siden skatteoppgjøret legges ut fortløpende så kan vi ikke lenger gi deg en spesifikk dato hvor dette sannsynligvis vil komme, men skatteoppgjøret vil komme tidligst 1-2 uker etter at du har levert skattemeldingen, og senest 21.juni, dersom du ikke er plukket ut for kontroll eller det foreligger andre særlige omstendigheter.

 I 2024 kan du forvente at skatteoppgjøret kommer ut til følgende tidsrom, med påfølgende utbetaling av eventuelle skattepenger til gode kort tid etter:

 

  • Fra 1-2 uker etter levering av ny type skattemelding, tidligst 2.4.2024, og frem til 21.6.2024: Skatteoppgjør for lønnstakere og pensjonister.
  • 1.8.2024. Hovedoppgjør for næringsdrivende og deres ektefeller.
  • 1.8.2024. - 18.10.2024. Resterende som ikke har mottatt skatteoppgjøret for 2023 på et av de foregående hovedoppgjørene.

 

Selv om skatteetaten som nevnt fortsatt opplyser at det tar 1 til 2 uker etter skatteoppgjøret er sendt ut før skattepenger til gode er på konto, så viser erfaring at det går fortere enn dette. Erfaringsmessig ser vi at det det går maksimalt 2-3 virkedager før pengene er på konto, og normalt første virkedag etter skatteoppgjøret kom. Vårt tips for 2024 er at de aller fleste private skatteyterne som har levert skattemeldingen innen fristen på 30. april, vil få skattepengene på konto i løpet av mai og ikke senere enn fredag 21 juni 2024. så sant de ikke er plukket ut til kontroll.

Skattepengene utbetales til konto opplyst i skattemeldingen!

Skattepengene utbetales til den konto som er oppgitt i den forhåndsutfylte skattemeldingen dersom du ikke har endret dette i ettertid. Endring foretas fortrinnsvis på selvangivelsen eller i ettertid ved å logge deg inn på Altinn ved å følge denne linken, eventuelt kan du ringe skatteoppkreveren i din kommune.