Skattepenger.net

For deg som har spørsmål om skattepenger.

Når kommer skattepengene?

 

Når kommer skattepengene i 2019?

 

Dette er kanskje det spørsmålet som flest lurer på i forbindelse med skattepenger. Det som er avgjørende i forhold til når skattepengene kommer er om du har levert selvangivelsen i tide, om du er selvstendig næringsdrivende eller om du har andre forhold rundt din privatøkonomi som skattetaten ønsker å granske nærmere. Selvfølgelig er det andre forhold som også kan være avgjørende.

 

Skatteetaten har satt opp 2 hoveddatoer i forhold til når skatteoppgjøret er klart. Dette er normalt i slutten av juni ("hovedoppgjøret") hvor de fleste privatpersoner som ikke har spesielle forhold rundt sin privatøkonomi får utbetaling. Det neste oppgjøret er i begynnelsen av august og gjelder selvstendig næringsdrivende og deres ektefelle.  De som ikke har mottatt skattepenger på et av disse hovedoppgjørene vil få det fortløpende etter det siste hovedoppgjøret i august.

 

Skattepengene som gjelder for mye innbetalt skatt i 2018 utbetales 1 til 2 uker etter skatteoppgjøret!

Skatteetaten har gått ut med nøyaktige datoer i 2019 som gjelder skatteoppgjøret for 2018. Utbetaling av skattepengene kommer normalt 1 til 2 uker etter at skatteoppgjøret ditt er sendt ut i følge skatteetatens hjemmesider. Disse datoene for skatteoppgjøret er:

 

- 20.6.2019. Hovedoppgjør for lønnstakere og pensjonister.

- 2.8.2019. Hovedoppgjør for næringsdrivende og deres ektefeller.

- 2.8.2019. - 25.10.2019. Resterende som ikke har mottatt skatteoppgjøret for 2018 på et av de foregående hovedoppgjørene.

 

Selv om skatteetaten opplyser at det tar 1 til 2 uker etter skatteoppgjøret er sendt ut før skattepenger til gode er på konto, så viser erfaring at det går fortere enn dette. Erfaringsmessig ser vi at det gjerne ikke går mer enn 2-3 virkedager før pengene er på konto. Vårt tips for 2019 er at de fleste skatteyterne som får sitt skatteoppgjør i juni vil få pengene på konto tidligst fredag 21 juni.

 

 

Skattepengene utbetales til konto opplyst i selvangivelsen!

Skattepengene utbetales til den konto som er oppgitt i den forhåndsutfylte selvangivelsen dersom du ikke har endret dette i ettertid. Endring foretas fortrinnsvis på selvangivelsen eller i ettertid ved å logge deg inn på Altinn ved å følge denne linken, eventuelt kan du ringe skatteoppkreveren i din kommune.

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.